Новини

Съобщение

График за технически прегледи на всички колесни и верижни трактори

Пълна информация
З А П О В Е Д № РД-10-38/ 31.03.2023 гр. Червен бряг

З А П О В Я Д В АМ: ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ

Пълна информация
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ за заемане на длъжност „Сътрудник социални дейности”

По проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0057-C01, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет” по Програ

Пълна информация
Фолклорните приумици в Червен бряг

продължават да се радват на голям интерес

Пълна информация
Социални дейности

Обявления

Пълна информация
Съобщение

Търг с тайно наддаване

Пълна информация
Съобщение

Обучение на СИК и ПСИК

Пълна информация
Свободни работни места

Разкрита процедура за обявяване на 14 войнишки длъжности

Пълна информация