Новини

Агенция по заетостта напомня

Информация до медиите

Пълна информация
Заповед РД-09-179 на кмета на община Червен бряг

Изменям Заповед № РД-09-169/16.03.2020 г. и Заповед № РД-09- 171/18.03.2020 г.

Пълна информация
За информация, свързана с коронавирус COVID – 19

Контактна информация

Пълна информация
Заповед РД-09-171 на кмета на община Червен бряг

18.03.2020г.

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ ВИК – ПЛЕВЕН, 17.03.2020Г.

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОПЕРАТИВЕН ОБЩИНСКИ ЩАБ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ COVID - 19

Пълна информация
На вниманието на пчеларите

Мерки за опазване на пчелите и пчелините

Пълна информация
Заповед на Министъра на здравеопазването № РД - 01-124/ 13.03.2020 г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

Пълна информация