Новини

Съобщение от НОИ

Териториалното поделение на НОИ - Плевен Ви информира

Пълна информация
Съобщение относно заповеди РД-09-143;181/ 03.2020г.

Въведен е вечерен час за всички малолетни и непълнолетни лица – 21ч.

Пълна информация
Съобщение ВИК - Плевен

„В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“

Пълна информация
Филм „Красотата на Община Червен бряг“

Гледайте тази събота от 11:00 ч. по БНТ 1 „Красотата на Община Червен бряг“

Пълна информация
Заповед РД-09-188 на кмета на община Червен бряг

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Пълна информация
Образец на декларация от работодателя

Декларация по образец от МВР

Пълна информация
Съобщение ВиК – Плевен, 23.03.2020г

Нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци

Пълна информация
В Община Червен бряг организират доставка на храни и лекарства за възрастни хора

Инициатива на кмета д-р Цветан Костадинов

Пълна информация