Новини

Поздравителен адрес

По случай Националния празник на Република България.

Пълна информация
Съобщение ВиК – Плевен, 28.02.2020 г.

На 28.02.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в централната част и индустриалната зона на гр. Червен бряг.

Пълна информация
Поздравителен адрес

По случай 1 март – Ден на самодееца!

Пълна информация
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 27.02.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в ниската част на с. Бресте , гр. Койнаре и високата зона на гр. Червен бряг

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

Пълна информация
3 – ти март национален празник на Репубика България

Покана

Пълна информация
Работна среща в ДГ "Зора"

Открити педагогически практики и методическа работна среща – практикум с педагогически специалисти от детски градини в Плевенска област се проведоха днес в ДГ „Зора“ Червен бряг

Пълна информация
Забрана за паша 2020 г.

Съобщение

Пълна информация
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 26.02.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в ниската част на с. Бресте и с. Радомирци

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

Пълна информация