Новини

Съобщение за нарушено водоподаване в с.Бресте

нарушено водоподаване в с.Бресте на 9 април 2020 г.

Пълна информация
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - На вниманието на земеделските стопани

На вниманието на земеделските стопани

Пълна информация
Поздравителен адрес по повод 7 април

Международен ден на здравето и празник на здравния работник

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг

Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг

Пълна информация
Покана по програма Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.

Покана по програма Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.

Пълна информация
Важно за COVID-19

Важно за COVID - 19

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК

Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК

Пълна информация
Заповед № РД 01-219 ОТ 02.04.2020 г. на МТСП

Заповед № РД 01-219 ОТ 02.04.2020 г. на МТСП

Пълна информация