Новини

Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Заседания на постоянни комисии месец април 2021 година

Пълна информация
Гората на децата

Седмицата на гората - Зелената инициатива

Пълна информация
Кампания за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета

Ще се проведе на 12,13 и 14 април в гр. Червен бряг

Пълна информация
Нови кошчета за отпадъци поставиха в Червен бряг

С 33 бетонни и 9 метални кошчета за боклук бяха подменени старите съдове за смет в централната част на Червен бряг

Пълна информация
Книжките на поетесата Гергина Давидова ще влязат в детските градини и училищата в Червен бряг

Подкрепа за развитието на образованието и културата в Община Червен бряг

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Обявява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1

„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“

Пълна информация