Новини

П О К А Н А

за провеждане на консултации за състава на подвижните секционни избирателни комисии

Пълна информация
Съобщение

Планирано прекъсване на електрозахранването

Пълна информация
Съобщение

На вниманието на пчеларите

Пълна информация
ПРОТОКОЛ

за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади /ПМЛ/

Пълна информация
Съобщение

за плащане на данъци и ТБО с 5% отстъпка

Пълна информация
Съобщение

Изпускане на води от язовир "Синдикат" - Луковит

Пълна информация
Съобщение

На вниманието на пчеларите

Пълна информация
27 май - 2 юни

76-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2024 г.

Пълна информация