Важно!!!

 

Община Червен бряг уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 01.07.2024г.

Новата банкова сметка, по която ще се плащат задълженията за местни данъци и такси е в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД клон  Плевен. 

 

 IBAN: BG 80 IABG 7473 84 00673801, BIC: IABGBGSF.

 

 

 

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪРВА ВНОСКА ОТ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА 2024 Г. ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК  ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ИЗТИЧА НА 01.07.2024 г. СЧИТАНО ОТ 01.07.2024 г. ПОРАДИ ПРОМЯНА НА ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА И БАНКОВИ СМЕТКИ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЩЕ СЕ ОБСЛУЖВА ОТ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД КЛОН ПЛЕВЕН СЪС СЛЕДНАТА ПРИХОДНА СМЕТКА: IBAN: BG 80 IABG 7473 84 00673801, BIC: IABGBGSF.

С УВАЖЕНИЕ,

СТЕФКА ЛАЗАРОВА

Зам. кмет на Община Червен бряг