Стартира кампания за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства

 

Община Червен бряг, отдел „Администриране на местните данъци и такси“ съобщава на всички собственици на недвижими имоти и превозни средства, че от 22.01.2024 г. стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Срокове за плащане:

  • Първа вноска до 30.06.2024 г.;
  • Втора вноска до  31.10.2024 г.

Желаещите да ползват отстъпка от 5% следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такси до 30.04.2024 г.

 

Плащането на задълженията може да се извърши по някой от следните начини:

- в брой или с ПОС на касите в отдел „Администриране на местните данъци и такси“ на ул. „Иван Вазов“ № 1, от 8,30 ч. до 17,00 ч.;

- в брой във всички кметства на територията на община Червен бряг; - чрез касите на „EasyPay” АД в цялата страна;

- чрез касите на „Български пощи” ЕАД в цялата страна;

- чрез касите на „Банка ДСК“ в цялата страна.

- чрез касите на „FastPay“ АД в цялата страна.

 

Банкова сметка за местни данъци и такси:

„Търговска банка Д“ АД,

IBAN: BG04DEMI92408400254515, BIC: DEMIBGSF;

 

Кодове за плащане:

*442100 за данък върху недвижимите имоти;

*442400 за такса битови отпадъци;

*442300 за данък върху превозните средства

 

С УВАЖЕНИЕ,

АТАНАС АТАНАСОВ   

Кмет на община Червен бряг