Работно време за плащане на местни данъци и такси

 

Уважаеми клиенти,

        Община Червен бряг Ви уведомява, че на касите в отдел „Администриране на местни данъци и такси“ ще се приемат плащания до 16:00 ч. на 28.12.2023 г.

          На 29.12.2023 г. и 02.01.2024 г., поради извършване на годишно приключване, на касите няма да се приемат плащания.

Данъчни декларации и заявления ще се приемат без да се обработват до завършване на приключването.

 

С уважение,

АТАНАС АТАНАСОВ /П/

Кмет на община Червен бряг