Тестват сирените в Червен бряг на 17 ноември 2023 г.

 

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 17 НОЕМВРИ ОТ 11 ДО 11.30 ч. в Червен бряг ще бъдат извършени функционални тестове с реално задействане на новата система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Тестовете ще бъдат осъществени чрез задействане на сирените като ще бъдат излъчени и гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.

Действията се предприемат във връзка с проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

Молим за Вашето разбиране относно предстоящите тестове с цел недопускане на паника и стресови ситуации.