Съобщение

 

Относно провеждането на инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“

Уважаеми жители на територията на община Червен бряг, Община Червен бряг уведомява всички жители на територията на общината, във връзка с получено писмо от Областна администрация гр. Плевен относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), започват периодични проверки за инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“.

Допълнителна информация може да получите от Кметовете на кметствата на територията на Общината.

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг