Съобщение

 

Община Червен бряг напомня на всички физически и юридически лица, че крайният срок за заплащане на първа вноска от дължимите за 2023 год. данък върху недвижимите имоти, такса битови отпъдъци и данък върху превозните средства изтича на 30 юни 2023 год.