Съобщение

 

Във връзка с осъществяване на планирано прекъсване на електрозахранването от „Електроразпределителни мрежи запад“ ЕАД, на 19.05.2023 г. (Петък) за времето от 10,00 до 14,00 часа отдел „Администриране на местните данъци и такси“ няма да може да обслужва клиенти.

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг