Поздравителен адрес по повод 1 ноември – Ден на народните будители

 

„…днес времената са такива,

щото колкото отиваме напред, толкова

повече енергия и познания се иска от

един народ, за да не остане той назад

и да не заглъхне.“

Васил Друмев

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С 

 

            УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА,

          КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

   Днес България отбелязва Деня на народните будители. Ден, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух и стремеж към образование и книжовност.

    Богатата ни история и култура е запазила имената на много бележити българи, дарили ни със светли мисли и примера на собствения си живот в името на израстването на народа ни и които с гордост можем наричаме като народни будители.

   Поздравявам всички Вас – техните следовници, които работите за запазване на националната ни идентичност.

     Пожелавам Ви здраве и сили, за да изпълнявате благородната мисия да пазите и съхранявате жив копнежа за нови хоризонти в образованието и културата. Не спирайте да будите съзнанието на младото поколение за опазване на уникалното ни нематериално културно богатство.

    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

С уважение,    /П/

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг