Обява

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА 11.04 2022 г.

 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД ОРГАНИЗИРАТ КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА 11.04 2022 г.

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА, МОГАТ ДА ГИ ПРЕДАДАТ В МОБИЛНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ, КОЙТО СЕ НАМИРА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, УЛ. „АНТИМ I“ №1, ОТ 9.00 ЧАСА ДО 11.00 ЧАСА.

По време на кампанията гражданите ще могат да се освободят от опасния отпадък от отработени масла безвъзмездно.

Призоваваме гражданите към отговорно поведение и опазване на околната среда и отправяме апел да се възползват от предложената възможност.

Лице за контакти: Магдалена Цветкова- гл. експерт дирекция ТСУ, тел. 0884/302164

ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!