До всички лица ангажирани в Преброяване 2021

 

           Община Червен бряг уведомява ангажираните в Преброяване 2021 година лица, че във връзка с подаването на Годишна данъчна декларация към НАП- Плевен за доходи, придобити през 2021 г. , е необходимо да посетят Център за услуги и информация на гражданите в Община Червен бряг и да подадат Заявление за издаване и предоставяне на Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2021 г.

(Срокът за издаване на Служебната бележка е 14 дни)