Наградени участници в конкурса „КОЛЕДА Е! ПОДАРИ НАДЕЖДА!“

 

Наградени участници в конкурса „КОЛЕДА Е! ПОДАРИ НАДЕЖДА!“

 

    ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ

 1. Първо място – Гергана Радкова Лазарова и Лъчезара Радкова Лазарова – 5г., ДГ „Зора“ – Червен бряг
 2. Второ място – Пресияна Николаева Николаева – 5г.,  ДГ „Зора“ – Червен бряг
 3. Трето място – Памела Петрова – 5г., ДГ „Зора“ – Червен бряг

Поощрителна награда – Полин Лъчезар Лазарова – 5г., ДГ „Зора“ – Червен бряг

 

   ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – I-IV КЛАС

 1. Първо място – Дария Динова – 10г., СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг
 2. Второ място – Александър Цалков – 1 клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг
 3. Трето място – Кристина Николаева Николова – 2 клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг

   ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V-VIII КЛАС

 1. Първо място – Ивайла Ивайлова Димитрова – 5клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг
 2. Второ място – Габриела Валентинова Иванова – 5 клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг
 3. Трето място – Траяна Куанг Лай – 6 клас, СУ „Д-р Петър Берон“ - Червен бряг

Поощрителна награда – Кристиана Гергова – 6 клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг

 

   ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – IX-XII КЛАС

 1. Първо място – Дияна Желязкова – 9 клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг
 2. Второ място – Симона Христова Цветанова – 9 клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг

Поощрителни награди:

 1. ДГ „Бодра смяна“ – втора група „Дъга“ с учители Мария Съйкова и Татяна Христова
 2. Кристиян Кирилов Терзиев – 7г., ОУ „Стоян Михайловски“ – гр. Варна
 3. Данина Станимирова Тодорова – 9г., ОУ „Стоян Михайловски“ – гр. Варна

Поощрителна награда на МКБППМН:

Моника Емилова Илиева – 6 „в“ клас, СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг