Покана - кръгла маса

 

 

До

Жителите на Община

Червен бряг

 

 

 

П О К А Н А

 

Кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица на 21.01.2022 г. от 11:00 ч. в Ритуалната зала на община Червен бряг – Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1908“, гр. Червен бряг, да вземат участие в организираната кръгла маса по въпроси свързани със сметосъбирането, сметоизвозването и управление на отпадъците на територията на община Червен бряг.

Кръглата маса ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг