С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА  

ДЪЛЖИМИТЕ ЗА 2021 Г. ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ,

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

С ПРАВО НА 5 % ОТСТЪПКА ИЗТИЧА НА 05.05.2021 г. .

 

/П/

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг