Кампания за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета

Кампания  за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета ще се проведе на 12,13 и 14 април в  гр. Червен бряг
 
Тридневна кампания  за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета ще се проведе в Червен бряг на 12, 13 и 14 април 2021г.
Кампанията е съвместно усилие по сключен договор на Община Червен бряг и „Ветеринарни практики ЗД“ ООД  за намаляване на популацията от улични животни по хуманен и ефективен начин.
Кампанията ще се проведе от двама ветеринарни лекари съвместно със звено „Инспекторат“ от община Червен бряг. На безстопанствените кучета ще бъде поставен и микрочип.
Практика на община Червен бряг е своевременно да се правят разяснителни и информационни кампании за населението, в кои периоди ще се провеждат кампании за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета.