Покана

 

Пресконференция в рамките на проекта ROBG-306 „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с TEN-T“.

 

Покана - пълен текст