Уважаеми госпожи и господа, Уведомяваме Ви, че съгласно последните изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Червен бряг има нов Профил на Купувача, който е достъпен на следния линк:  
  • №:
  • Действащ
  • 24.09.2020