Разрешение за строеж № 50/ 22.07.2020 год.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 50/ 22.07.2020 год.

 

 

23.07.2020 20:13