Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на общинско сметище – Червен бряг“
  • №: 983024
  • Възложена
  • 12.06.2020

Линк към Технически проект: https://www.chervenbryag.bg/bg/1591947958.html  Дата на публикуване: 12.06.2020г.