Упражняване на авторски надзор на част инженерно-геоложки доклад по време на строителството на обект: "Укрепване на свлачища PVN 37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Бунджовица, Централна част".
  • №: 979752
  • Изпълнен
  • 01.06.2020