Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Червен бряг“; Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на ул. „Г. Бенковски“, гр. Червен бряг (от ул. „Славейков“ до ул. „Стара планина“)
  • №: 976832
  • Изпълнен
  • 13.05.2020