Упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажните работи на обект: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр.Червен бряг: „Основен учебен корпус“ , „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“  
  • №: 976434
  • Възложена
  • 11.05.2020

Линк към технически проект: https://www.chervenbryag.bg/bg/1588235184.html Дата на публикуване: 11.05.2020г.