Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр.Червен бряг: „Основен учебен корпус“ , „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“        
  • №: 974980
  • Възложена
  • 30.04.2020