С Ъ О Б Щ Е Н И Е - На вниманието на земеделските стопани

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На вниманието на земеделските стопани

            В изпълнение на моя заповед № РД-09-200/07.04.2020 г. Ви напомням, че на Общински пазар Червен бряг, находящ се на Автогара – Червен бряг, не може да се осъществява търговска дейност до прекратяване на извънредното положение. 

            Продажба на стоки от маси на открито се разрешава само на земеделски стопани с регистрация от Областните дирекции „Земеделие“ за стопанските 2018/2019 и 2019/2020 г. на Общински пазар Червен бряг, находящ се на ул. „Любен Каравелов“ № 4.