Важно за COVID-19

 

‼️‼️ВАЖНО ЗА COVID -19 ‼️‼️

Със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-183/06.04.2020 г . се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел осигуряване живота и здравето на гражданите.
Мерките касаят временна забрана за влизане на територията на Република България през всички гранични пунктове , с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт на лица от трети страни .
Изключения са подробно описани в гореспомената заповед.
Въведен е ред за поставяне под карантина за срок от 14 дни за всички лица, които влизат на територията на Република България.
Указано е на Общопрактикуващите лекари да осъществяват медицинско наблюдение на пациентите от тяхната пациентска листа за периода на карантината.
Българските граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват от съответната РЗИ.
Всички контактни лица на потвърден случай на корона вирус се поставят от РЗИ под карантина.
Всички лица под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване за посочения в предписанието на РЗИ срок.
Ако след изтичане на срока за карантина, не се появят симптоми на COVID- 19, карантината се счита за преустановена.
При поява на грипоподобни симптоми, лицата са длъжни да се свържат по телефон с ОПЛ или РЗИ.
Въведени са специални правила по отношение на лицата , осъществяващи предоставянето на стоки и услуги.

http://www.mh.government.bg/…/file…/2020/04/06/rd-01-183.pd