Покана по програма Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.

 

ПОКАНА

ДО 21 АПРИЛ В 17:00 ЧАСА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЩЕ ДЕПОЗИРА ПРОЕКТ С ДОКУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

 

Агенция за социално подпомагане отправи покана до общини и райони на общини да представят формуляри за кандидатстване по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ утвърдена със Заповед РД01-209 от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

Цел на програмата:

Приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще са за периода от 01.05.2020 до 19.06.2020 г. включително. Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за община Червен бряг е до 170 души.

Допустимост на кандидатите:

За финансиране могат да кандидатстват общини или райони на общини, съгласно чл.10 от Закона за административно-териториално устройство на Република България, които:

  • Разполагат с материална база и оборудване за приготвяне на храна, която отговаря на изискванията на чл.12 от Закона на храните;
  • Имат капацитет за доставка на приготвената храна до домовете на крайните потребители, при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания;
  • Имат капацитет и подходящ персонал

Допустими разходи:

  • Размерът на финансиране на услугата за едно лице за един ден е 2,90 лв., което включва:
  • Храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж месечно десерт – 2,50 лв. средномесечно за храноден;
  • Други разходи: транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др.                                           

Кандидатите могат да поискат разяснения във връзка с реда на кандидатстване по един от следните начини:

  • На електронен адрес: [email protected];
  • На телефон: +359 659 92708

Програмата и пакета документи към нея са публикувани на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане: www. http://asp.government.bg/