Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“
  • №: 959629
  • Изпълнен
  • 12.02.2020

Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации и флаш памет“;

Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“.