Съобщение от НОИ

 

Териториално поделение на НОИ - Плевен Ви информира, че от 24.03.2020 година се преустановява приемът на хартиен носител в приемните на Националния осигурителен институт на следните документи:

/ заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл.54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
/ заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл.230 и/или чл.231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ);
/ декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица;
/ заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице и други документи имащи отношение към преценка правото на парично обезщетение за безработица.

С цел подобряване на комуникацията между безработните лица и Националния осигурителен институт и за намаляване на административната тежест за лицата, желаещи да получават ПОБ е осигурена възможността за подаване на заявление за отпускане или промяна на парично обезщетение за безработица по електронен път. В тази връзка препоръчваме документите за отпускане или промяна на парично обезщетение за безработица да се изпращат чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален ндентификационен код (ПИК) на ПОИ.

Считано от 24.03.2020 год. се преустановява и приемът на хартиен носител в приемните на Националния осигурителен институт на заявления за преизчисляване на лични пенени, свързани с трудова дейност с придобит след 31.12.2018 год. осигурителен стаж и/или осигурителен доход.

Повече информация за реда на подаване на документите за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица може да намерите на Интернет страницата на НОИ в рубриката „За потребителя" полезна информация, както и на горещата телефонна линия - 029261996 и единният телефонен номер за цялата страна 070014802.