На вниманието на пчеларите

 

 

Лого ОбщинаНА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Червен бряг Ви уведомява:

 

І. На 17.03.2020 г. от 21:00 до 23:00 часа, ще се проведе третиране на площи преди сеитба на слънчоглед с продукт за растителна защита/препарат – НАСА 360 СЛ, доза 600 мл/дка. В случай на нужда антидот(противоотрова) е активен въглен по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу плевели.

ІІ. Подлежащите на третиране парцели/блок на земеделски стопанин(БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:

 1. 80501-25-1-1 – 300,000 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 2. 80501-660-1-1 – 253,000 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;

ІІІ. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

ІV. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Миглена Миткова Димитрова – тел.: 0894/640918.

V. За изпълнител на пръскането е определен със заповед и сключен договор с Даниел Тодоров Вешев - механизатор.

VІ. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в базата на фирма „ПРО – ЛЕНД“ ООД, гр. Койнаре.

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

Лого Община

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Червен бряг Ви уведомява:

 

І. На 17.03.2020 г. от 21:00 до 23:00 часа, ще се проведе третиране на площи преди сеитба на слънчоглед с продукт за растителна защита/препарат – НАСА 360 СЛ, доза 600 мл/дка. В случай на нужда антидот(противоотрова) е активен въглен по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу плевели.

 

ІІ. Подлежащите на третиране парцели/блок на земеделски стопанин(БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:

 1. 80501-1-1-1 – 198,500 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 2. 80501-2-1-1 – 16,700 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 3. 80501-4-1-1 – 288,000 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 4. 80501-5-1-1 – 15,700 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 5. 80501-5-2-1 – 221,300 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 6. 80501-7-1-1 – 180,800 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 7. 80501-15-3-1 – 10,500 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 8. 80501-15-1-1 – 258,700 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 9. 80501-15-2-1 – 22,100 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 10. 80501-22-2-1 – 19,200 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 11. 80501-21-1-1 – 158,100 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 12. 80501-23-2-1 – 520,400 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 13. 80501-23-3-3 – 352,100 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 14. 80501-24-1-1 – 5,300 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 15. 80501-30-1-1 – 312,000 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 16. 80501-82-1-1 – 22,900 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 17. 80501-82-2-1 – 15,900 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 18. 80501-82-3-1 – 5,500 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 19. 80501-89-1-1 – 190,400 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 20. 80501-456-2-1 – 56,000 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 21. 80501-669-1-1 – 49,300 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 22. 80501-796-1-1 – 285,600 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 23. 80501-657-1-1 – 871,700 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 24. 80501-657-4-1 – 163,100 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;
 25. 80501-657-2-1 – 167,100 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селище на 12 км;

 

ІІІ. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

ІV. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Миглена Миткова Димитрова – тел.: 0894/640918.

V. За изпълнител на пръскането е определен със заповед и сключен договор с Даниел Тодоров Вешев - механизатор.

VІ. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в базата на фирма ЕТ „Светослав Илчовски“, гр. Койнаре.

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг