ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОПЕРАТИВЕН ОБЩИНСКИ ЩАБ

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОПЕРАТИВЕН ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ COVID - 19

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с  усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19  на територията на страната, Община Червен бряг своевременно ще информира гражданите на общината за промяна в ситуацията, противоепидемичните  мерки и препоръки  на територията на общината.

Към момента няма граждани на община Червен бряг с установени положителни проби на COVID - 19.

Призоваваме всички граждани да спазват стриктно и дисциплинирано препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция,  да пътуват колкото може по-малко. Управителите на магазини, аптеки, фирми за доставка и банкови клонове е препоръчително да снабдят персонала си със защитни маски, както и да вземат своевременно мерки за дезинфекция на сградите.

От Общината съветваме работодателите да пуснат служителите си да работят от вкъщи ако има такава възможност.

Призоваваме родителите да не водят децата си на детските площадки. Гражданите да избягват посещения в клубове, питейни заведения, игрални зали и други помещения, в които е възможна струпване на повече от 2-ма човека в едно помещение.

Предприети са мерки за дезинфекция на  сградите общинска собственост и сгради, в които се предоставят социални услуги. На ръководителите на лечебните заведения е оказано периодично да извършват дезинфекции на коридорите и кабинетите във всички общински лечебни заведения.

Звено „Инспекторат“ съвместно с РУ-Червен бряг проверяват търговските обекти на територията на общината за спазване на препоръките на Националния оперативен щаб  за социална дистанция по Заповедта на Кирил Ананиев - министър на  здравеопазването.

 Със Заповед на д-р Цветан Костадинов – кмет на Община Червен бряг се забранява провеждането на  традиционен вторнишки пазар на открито на ул.“Христо Ботев“- паркинг автогара, ул.“Антим“I – под СУ „Д-р Петър Берон“ и ул. “В. Априлов“ – под НЧ „Н. Й. Вапцаров“, както и организирането на тържища в останалите населени места в общината.

Създадена е организация между Община Червен бряг, РУ-Червен бряг и кметовете на населените места своевременно да се подава информация за завърнали се граждани от чужбина на територията на общината.

 

УМОЛЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ВРЪЩАЩИ  СЕ ОТ РИСКОВИ МЕСТА, ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО И ОТГОВОРНО 14 – ДНЕВНИЯ КАРАНТИНЕН ПЕРИОД ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА.