Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Старши специалист – инспекторат“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.02.2020 г., от 11,00 ч., в ст. 604 (заседателната зала), в сградата на  общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 . 

 

 

26.02.2020 12:35