ДГ "Бодра смяна"

 

ДГ „БОДРА СМЯНА“ - ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

ДГ “Бодра смяна“ е Общинска детска градина възникнала в далечната 1946 година и е първата детска градина на територията на Община Червен бряг.

Сега към детската градина има още две детски градини с друг адрес-ДГ“Звездица“ и ДГ с.Реселец.

В ДГ са сформирани общо 10 групи – 6 в основна сграда,3 в „Звездица“ и една смесена в с.Реселец.

Детското заведение разполага с три бази, 10 занимални, 2 физкултурни салона, интерактивен кабинет, два логопедични кабинета, два медицински кабинета,2 изолатора, кабинет на директора, кабинет на ЗАС, кабинет на счетоводител и домакин, кабинет на педагог, кухня кетъринг, три офиса за разпределяне на храна.

Тази учебна година /2019-2020г./общия брой деца са 211.

В детската градина работят общо 27 педагогически специалисти: директор, педагог, логопед, 22 учители , ресурсен и психолог.

Работим по програмна система “Приятели“ на издателство „Клет-България“.

Разполагаме с две интерактивни дъски и две мултимедии.

Предлагаме на децата и извънкласни форми за развитие: народни танци, пиано, английски език, шахмат, карате и зумба. Участваме в различни областни и национални конференции.

Работим по три проекта: “Заедно за всяко дете“, “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, “Образование за утрешния ден“.

Работим и с една допълнителна форма “Забавна математика чрез приложно изкуство и игри.

Тематичната работа на ДГ е работа с родителите чрез клубове по интереси.