Списък на допуснатите до конкурс за длъжност „Главен Юрисконсулт“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 11,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 .

 

 

04.02.2020 15:04