Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност „Директор на Дирекция – АПИО“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 9,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1.

 

 

04.02.2020 15:02