гр. Червен бряг

 

ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ

Кмет : д-р Цветан Костадинов – 0659/ 9 2708

Приеме ден- всеки понеделник от 16:30 ч.

Приемна граждани : 

Петя Петрова - 0659/ 9 2708

Пощенски код 5980

Червен бряг отстои на 137 км от София, 53 км от Плевен, 12  км от Луковит, 56 км от Враца, 55 км от Оряхово.

Населението през 2004 год /по постоянен адрес/  е 16598 жители, от които 8180 мъже и 8418 жени.През 1900 година  гаровото селище Червен бряг е наброявало 24 жители.

Образование: Първото училище в селището е открито през 1906 година

Сега учениците и децата от града се обучават и възпитават в:

 • Основно училище “Алеко Константинов”
 • Основно училище “Христо Смирненски”
 • Средно общообразователно училище “Д-р Петър Берон”
 • Търговска гимназия “Васил Априлов”
 • Професионална гимназия по механоелектротехника “Девети май
 • Професионална гимназия по хранителни технологии “Юри гагарин”
 • Училище “Европа” за чужди езици и мениджмънт ООД
 • Детски градини – „Бодра смяна“ и „Зора“
 • Детска ясла “Щастливо детство”
 • Център за работа с деца

Православен храм “Св. Софроний Врачански”, построен 16 октомври 1983 год. Храмов празник –11 май.

Православен храм “Св. Успение Богородично” /В Пети квартал/, построен през 1885 год.

В Червен бряг служат двама свещеника.

Пазар /стоков/  – всеки вторник

Оброци – на Свети Илия – в м. Езерото –20 юли /2 август/

Читалища: НЧ “Никола Йонков Вапцаров” – наследник на читалище “Просвета”, създадено през 1908 год.

НЧ “Светлина”, основано през 1999 год.

Природни забележителности:

 • летен дъб – ул”Паисий”, №6,  ул. “Левски” №4 и в двора на VІІ жп секция
 • червен дъб – в двора на мелницата
 • изтоен чинар – 8 бр. в двора на мелницата
 • бяла черница – в Пети кв.
 • Благун в лозето на Дошо Василев и Цветко Иванчев

Паметници, исторически и културни обекти:

 • праисторически селища – в м. Лесковец , в м. Биволски камък
 • средновековни селища – в м. Добролък и в м. Селището
 • скални рисунки – в м. Калето
 • пет надгробни могили
 • паметник на съпротивата – в м. Голеш
 • църквата “Св.Троица”
 • чешмата в градската градина

ПРЕДПРИЯТИЯ:

“БЕТА” АД –  дружество, специализирано в машиностроителна дейност, която в близкото минало бе структуроопределяща икономическа единица за Общината.

Предприятието е приватизирано през 1999 г. Чрез работническомениджърска приватизация и е едно от малкото, което е въвело европейска система за управление на качеството на база стандарти “ISO 9000”

“Палфингер Техникс Продукцион” ЕООД .- дружество с австрийско участие, специализирано в машиностроително производство. Производство на компоненти за високоповдигащи  кранове. Работи на територията на общината от 1999 г. Централата на “Палфингер” е в Австрия. Във фирмата работят около 250 човека.

“Боряна” АД – прошизводство на дамски и мъжки горен трикотаж. През 1998 г. “Боряна” АД е приватизирана като мажоритарният пакет акции е собственост на “Ерика Рьослер”. Осигурява около 300 работни места. Продукцията й е изключително за външния пазар.

“Текстилко” ООД – частна производствена фирма-изработвана спортни облекла за износ, с едноличен собственик “Фанко”АД -  Гърция. Осигурява работа за около 530 човека

“Ретекс” АД – производство на прежди, нетъкан текстил, изолационен материал – тип “Ретекс”.

“Пипра” АД – производство на кухненска мебел и обработка на плочи от леки дървесни частици.

“Ивена” АД – специализирано в металообработване, производство и ремонт на бетонови централи и варово стопанство, хидратори, силози, елеватори и метални конструкции, възли и детайли за промишлеността, селското стопанство и строителството.

“Транс Ойл” АД – фирма за превоз на пътници и товари с автобусен и автомобилен транспорт.

“Братя Михови” ООД – бетон и варови разтвори

“Терра-2000” ООД – специализирана в производство на тухли

“Виастрой – 2002” ООД – строителна фирма

ЕТ “Емил Байрактаров” – шивашка дейност

ЕТ “Румен Цветков - Нели-Комерс” – шивашка дейност

“Кондор и сие” – мелница Червен бряг – произвежда висококачествени брашна, макаронени и тестени изделия, десертно нишесте

В зелището на гр. Червен бряг има 17 574 дка земеделска земя, която се обработка от две земеделски кооперации и един арендатор.

За здравео
пазването
 на гражданите на града и общината функционира общинска болница с вътрешно, АГ, детско, хирургическо, неврологично отделения и център за хемодиализа.