с. Лепица

 

СЕЛО ЛЕПИЦА

П.к. 5987

Тел. код 06571

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ :

Кмет : Йордан Йорданов – 06571/22 10

Ст. специалист : Л.Алексиева – 06571/22 35

 

Село Лепица отстои на 9 км от гр. Червен бряг.

През 1881 год. е имало население 613 души, а през 2004 год. населението по постоянен адрес наброява 533 души, от които мъже – 278 и жени – 254.

Не е остановено кога е строено първото училище в Лепица, но през 1872 г. е имало такова с 20 момчета-ученици. Имало е и църква-плетарка

Сега основното училище “Св.Св. Кирил и Методии” е закрито.

Православният храм “Св. Богородица” е построен през 1925 г. Реконструиран е, но има нужда от още грижи. Няма свещенник.

Възстановен е оброк на Спасовден, който се прави в м. Кленовит – живописна местност с изобилна вода и чешма.

Втори оброк се прави на Св.Троица при църквата.

Съборът на селото е чества последната седмица на м.октомври.

Читалището “Хр. Ботев” е създадено през 1926 г. Сега се помещава в удобна и красива сграда, разположена непосредствено до сградата на кметството

Паметници и исторически места:

  • 3 надгробни могили
  • праисторическо и антично селище в м. Кленовит
  • паметник на загиналите от с. Лепица във войните т ХХ в.
  • чешма, построена в м. Кленовит /1921 г./

Природни забележителности:

  • м. Кленовит
  • летен дъб край фурната в селто
  • поречието на р.Марла
  • язовир “Еница”

Земеделската земя на селото е 10 988 дка и се обработва от трима арендатори, две кооперации и частни стопани.

Има една потребителна кооперация “Стражица 95”.