с. Реселец

 

СЕЛО РЕСЕЛЕЦ

Пощенски код: 5993

Тел. код: 06578

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

Кмет : Полина Крачунова

Ст.специалист :

Татяна Маринова 06578/ 22 59

Елена Стефанова        

Село Реселец отстои на 6 км от Червен бряг и е разположено в изключително живописен район.

Има 1193 жители, от които мъже - 603 и жени – 590.

Преди повече от 100 години /1881 г./ Реселец е имало приблизително пак толкова жители – 1087 души.

Първото килийно училище е открито през 1820 г. Сега основното училище “Отец Паисий” има 126 ученици, разпределени в 8 паралелки.

Целодневната детска градина  има добри условия за най-малките жители на селото.

Православният храм “Св. Георги” е добре поддържан. Обслужва се от свещеник.

Храмов празник и събор на селото се чества на 6 май – Гергьовден.

Сред емблематичните празници в селото са Йордановден /6 януари/ и  Ивановден /7 януари/ – народен обичай, свързан с водата, който автентично се пресъздава до самата река Ръчене.

Читалището е основано през 1926 год. Сегашното читалище се нарича “Тодор Попов” и се намира  в удобна и модерна сграда, построена през 1971 год.

Природни забележителности:

 • скални образувания “Куклите”
 • тектонски грабен “Келето”
 • черна топола в м.”Орехов дол”
 • находище на див божур в м. “Шърка”
 • р. Искър – по цялото си протежение в землището на с Реселец
 • р. Ръчене, преминаваща през самото село
 • местността “Разтока”

Паметници и исторически обекти:

 • в землището на селото – 4 надгробни могили
 • праисторически селища в м. Тепето, м. Чудна, до х. ”Реселец”
 • антични селища в м.Куклите, в Горното селище, в м. Средна лъга, до рибарника
 • антична крепост – Калето – м. Лескар
 • аничен водопровод – м. Добри дол – до античната крепост
 • средновековен некропол – в самото село

Земеделската земя на с. Реселец е 10 401 дка. Обработва се от един арендатор и една кооперация. Има и потребителна кооперация.