с. Рупци

 

СЕЛО РУПЦИ

Кмет : Пламен Витков

Ст. специалист : Красимира Иванова : 06579/ 23-20

Пощенски код - 5994

e-mail : [email protected]

Селото отстои на 6 км от Червен бряг и на 58 км от Плевен.

Населението през 2004 год. /по постоянен адрес/ наброява 1233 души, от  тях – 629 мъже и 594 жени. Преди около 120 години /1881 г./  в с. Рупци са живяли 805 души. Има данни за първо училище в селото през 1857 г. Сега основното училище “Хр. Ботев” има … паралелки и … ученици.

Православният храм “Св.Параскева” е построен през 1936 год. Реконструиран и обновен през 2003 год. Обслужва се от свещеник от Червен бряг.

Съборът на селото се празнува на Петковден  14 октомври

Оброк – на 28 август /Успение на Пресвета Богородица по старому/ в м. Лавичката

Читалището е основано през 1927 год. /с името “Пробуда”/. Сегашното НЧ “Васил Христов” има собствена сграда, построена през 1965 год. и успешно се вписва в духовния живот на селото.

Исторически места:

  • четири надгробни могили
  • праисторически селища – в м. Имането, във вилата на  машиностроителния завод, при подстанция “Мизия”
  • антични селища – в м.Имането, в южния край на селото в м. Жабек

Природни забележителности:

  • Река Златна Панега

Селото разполага с 10 246 дка земеделска земя. Тя се обработва от 4 арендатора, 1 земеделска кооперация / в ликвидация/. Има потребителска кооперация, създадена през 1923 год.