с. Чомаковци

 

СЕЛО ЧОМАКОВЦИ

Пощенски код – 5989

Телефонен код 06574

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

Кмет: Димчо Бешовишки -06574/ 22 88

Ст. специалист: М.Лазарова – 06574/ 22 16

На 6 км от Червен бряг и  на 52 км от Плевен, на брега да р. Искър е историческото село Чомаковци. До ХV в. се наричало Драс брод.

Население  1293 души, мъже - 612, жени - 681. През 1881 г. е било 1082 жители.

За първото  училище в селото има данни още от 1860 год. Сегашното основно училище “Хр. Ботев” има 130 ученика и 8 паралелки.

С утвърдени традиции в подготовката на кадри за земеделието в района е Професионалната гимназия по земеделско стопанство “Александър Стамболийски”.

Има ЦДГ “Щастливо детство”.

Православният храм “Свето Успение Богородично”се ремонтира през 2004 год.  Има свещеник.

Храмов празник – 15 август.

Събор на селото – 1 ноември.

Читалището в селото е основано през 1903 год. Сегашното НЧ “Митко Лаков” има една от най-красивите сгради в Общината.

Паметници и исторически места:

  • праисторически селища  в м. Ореша и м . Маркова могила.
  • Антична крепост в района на селото
  • Антична мозайка в селото
  • Тракийска гробница

Природни забележителности:

  • Ганова могила
  • Усова могила
  • Р. Искър - мостовете и крайбрежните плажове

Предприятия:

  • Дърводелска фабрика “Метида” – изработва дограма, кухненска мебел
  • “Тоникс-96” ООД – преработка на месо и производство на месни изделия
  • СД “Крум Савчев и сие”- фирма за производство на захарни изделия

Село Чомаковци има 20 073 дка земеделска земя. Тя се стопанисва от 4 арендатори, 1 земеделска кооперация и частни стопани. Има и потребителска кооперация.