Отдел "Администриране на местни данъци и такси"

Отдел „Администриране на местните данъци и такси” е структурна единица на Община Червен бряг от 01.12.2005 г. Помещава се до сградата на Община Червен бряг, ул. „Иван Вазов“ № 1  – до пощата. Основна функция на отдела е установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такса битови отпадъци.

Началник отдел: Ралица Кънова

email: [email protected]

Телефони за контакт:
0659/ 9 41 18 – началник отдел и инспектори
0659/ 9 20 79 – счетоводител и касиер-събирачи