Пропускателен режим в сградата на общинска администрация

При влизането в сградата на Общинска администрация е желателно всеки гражданин да се представи на служителя на портала с две имена, като получава временен пропуск с надпис „ПОСЕТИТЕЛ“, който е длъжен да върне на служителя след напускане сградата на общинска администрация.