Работно време на администрацията

Работно време общинска администрация

Сутрин от 08:30 до 12:30 часа

Следобед 13:00 до 17:00 часа

Работно време на Център за услуги и информация на гражданите

Без прекъсване от 8:30 до 17:00 часа